Skip to main content

Od dziś w ofercie nowe lokaty!!!

Od 4.06.2024 r. do oferty Banku wchodzą dwie nowe atrakcyjnie oprocentowane lokaty:

1. Lokata Letnie Marzenie

- w ofercie do 15.08.2024 r.,

- atrakcyjne stałe oprocentowanie,

- okres lokowania – 3 i 6 miesięcy,

- zakładana w placówce, bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej, 

- minimalna kwota: 1 000 zł.

2. Lokata na nowe środki "Lato" 

- w ofercie do 31.07.2024 r.,

- okres lokowania – 3 miesiące,

- wystarczy 3000zł, aby otworzyć lokatę,

- maksymalna kwota lokaty 300 tys. zł,

- zakładana online – w bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej BSBransk MobileNet ,

- oprocentowanie stałe, 

- lokata na nowe środki wg stanu na dzień 24.05.2024 r.

 

Regulamin lokaty promocyjnej " Lokata Letnie Marzenie”

Regulamin Lokaty na nowe środki „Lato”

Tabela oprocentowania środków pieniężnych w złotych osobom fizycznym

Tabela oprocentowania środków pieniężnych w złotych przedsiębiorcom oraz podmiotom instytucjonalnym w BS